Jamhuri ya Muungano wa Tanzania - Tovuti Rasmi ya Rais

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Tovuti Rasmi ya Rais
Ofisi ya Rais - Ikulu

Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi
Mhe. Mashimba Mashauri Ndaki
Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi

Hakuna Taarifa
Kazi

Hakuna Taarifa
Elimu

Hakuna Taarifa
Nyadhifa nyengine

Hakuna Taarifa